Felelőségvállalás

Az ALUTA.hu oldalait a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére az Egyesületünk nem tudja garantálni ezen oldalak hibátlanságát és az információk teljes pontosságát. Az ALUTA ezúton is kizár minden felelősséget bármilyen közvetett vagy közvetlen kárral kapcsolatban, amely ezen weboldalak felhasználása nyomán keletkezik, kivéve, ha azok az ALUTA szándékos cselekedetének, vagy súlyos gondatlanságának következményei.