Etikai kódex

Az Etikai Kódex mindazon - az ALUTA Egyesület tagjai által elfogadott és elvárt - emberi és szakmai magatartási normák gyűjteménye, amelyeket a hatálya alá tartozó természetes személyek és gazdálkodó szervezetek kötelesek betartani működésük során mind belső, mind külső kapcsolataik vonatkozásában.
Az Etikai Kódex célja az ALUTA működése során kialakult szervezeti értékek és magas színvonalú munkakultúra megőrzése, a tagvállalatok - az ALUTA hírnevének és arculatának megfelelő - magatartásának biztosítása, erősítve ezzel az Egyesületünkről kialakult pozitív képet, az Etikai Kódex alanyai közötti összetartozást, az egymás iránti felelősséget, a biztonságérzetet.

Letölthető dokumentumok: