Bemutatkozás

Az ALUTA 1999. június 22-én alakult meg az ÉVOSZ Alumínium Ablak és Homlokzat Tagozataként, magyar alumínium ablak és homlokzatgyártók részvételével, a tagok érdekképviselete céljából. 2004-től a szakmai képviselet működtetésére tett erőfeszítések hatékonyabbá tétele, önállóbb és kezdeményezőbb speciális érdekvédelem céljából független Egyesületté alakult, megtartva az ismert nevet és szoros együttműködését a szakmai társszervezetekkel - elsősorban az ÉVOSZ-val.
Az aluszerkezetek szektorában tapasztalt változások, a piac fejlődésének lelassulása, bizonytalanná válása, a részesedés csökkenése az EU átlaghoz viszonyítva egyértelművé tette, hogy önálló szakmai szervezetre van szükség a heterogén piac szabályozásához és ellenőrzéséhez.
Ám mindehhez sajátos megközelítés volt szükséges, hiszen a szakmai fejlesztés problémáinak megoldási módja ebben az esetben erősen különbözik a többi építőipari ágazattól. Az EU-integráció elkerülhetetlenné tette a szektor szakmai és technológiai felkészültségének javítását, elsősorban az EU standardok alkalmazását és kialakítását illetően.
Az aluszerkezetek gyártóinak és építőinek egyik csoportja úgy határozott, hogy 2001-ig az ÉVOSZ keretében szakmai képviselet működtetésére tett erőfeszítéseit egy jóval önállóbb és kezdeményezőbb, a gazdasági érdekvédelmet is vállaló képviseleti szerv létrehozásával kell kiegészíteni. Ennek eredményeképpen létrejött az ÉVOSZ Alumínium Ablak és Homlokzat Tagozat, majd az eredményes működés és együttműködés után 2004. márciusban döntött a Közgyűlés egy önálló ALUTA Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület megalakításáról.
Az Egyesület célja szakmai együttműködések kialakítása a közügyek, műszaki szabályozás, szabványosítás, minőségbiztosítás, oktatás, kommunikáció, piacvédelem, a tisztességtelen vállalkozói magatartás kiszűrése területén, valamint a tagok közös szakmai és gazdasági érdekeinek képviselete.
Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.
Az ALUTA tevékenységének célkitűzéseiben megfogalmazott szakmai elvárásoknak megfelelő, az alumínium-üveg homlokzatépítésben korszerű, kreatív, műszaki-technológiai kialakításában újszerű, környezettudatos, racionális és minősített szerkezetek alkalmazásával született építészeti alkotások elismerésére évente pályázatot hirdet.
Amennyiben további információra van szüksége, válassza ki az Önnek megfelelő módot itt.