Nívódíj 2020

A pályázat kiírója

Az Aluta Alumínium ablak és homlokzat egyesület nyilvános pályázatot hirdet a tevékenységének célkitűzéseiben megfogalmazott szakmai elvárásoknak megfelelő, az alumínium-üveg homlokzatépítésben korszerű, kreatív, műszaki-technológiai kialakításában újszerű, környezettudatos, racionális és minősített szerkezetek alkalmazásával született építészeti alkotások elismerésére.

A pályázat célja

A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése.

Pályázati kategóriák

Az ALUTA a Nívódíjat 2020 évben az alábbi kategóriában hirdeti meg:

  • ALUTA Hallgatói Nívódíj: a végzős, szakirányú képzésben részvevő hallgatók körében szinvonalas, a homlokzattervezésben különleges megoldással bíró tervanyagot bemutató hallgató(k) számára.
  • ALUTA Építési Nívódíj “nagyprojekt” kategória: az az alumínium-üvegszerkezetet projektszerű méretben kivitelező, gyártó legjobbnak ítélt szak Kivitelező cég(ek) számára.
  • ALUTA Építési Nivódíj “kisprojekt” kategória: a nem projektméretű munkákat kivitelező, legjobbnak ítélt Kivitelező szervezet(ek) részére
  • Aluta innovációs nívódíj: azon Aluta Egyesületi Tagvállalat(ok) számára, akik az elmúlt időszakban kiemelkedő jelentőségű szakmai fejlesztést hajtottak végre.
  • Tervezői nívódíjat olyan építész is kaphat, akinek újszerű, kiemelkedő homlokzatával nem pályázik gyártó.
  • Az ALUTA Elnöksége fenntartja a jogot, hogy bármely kategóriában pályázatra meghívjon tervezőket, gyártókat, kivitelezőket.

 

2020 évben az ALUTA Elnökség egyetérésben az ALUTA tagsággal további Nívódíj odaitélését határozta el:

  • ALUTA Ingatlanfejlesztői Nívódíj: azon ingatlanfejlesztéssel foglalkozó Vállalkozás(ok) részére, akik a létesítmények homlokzati tervezése során példaértékű fejlesztést valósítot(anak)tak meg. A Nívódíj tekintetében. A díjat az ALUTA tagság javaslata alapján az ALUTA Elnökség itéli oda,
  • ALUTA Generálkivitelezői Nívódíj: azon generálkivitelezéssel foglalkozó Vállalkozás(ok) részére, akik a létesítmények homlokzati megvalósításában kimagasló eredményt értek el. A díjat az ALUTA tagság javaslata alapján az ALUTA Elnökség itéli oda.